Vanuit het Parkmanagement ZKD en het ROC Mondriaan is een samenwerking gestart om de zgn. Leer Taak Dagen voor HTV studenten (Handhaving, Toezicht en Veiligheid) te laten plaatsvinden op het bedrijventerrein ZKD. In dit artikel presenteren we met name de bijdrage van het Security Field Lab en haar partners. 

Een professional maakt deel uit van een beroepsgroep als hij volwaardig kan participeren in de praktijk en alle kennis, vaardigheden en attitudes in de vingers heeft. Het beroepsproces vormt de ruggengraat van het leerproces. Het levensechte beroepsproces met betekenisvolle werkprocessen van begin tot eind, het produceren van echte rapportages, echte opdrachtgevers en samenwerking met professionals van verschillende niveaus. De Hybride Leeromgeving op het ZKD lijkt als twee druppel water op een werkplek in de beroepspraktijk. Er is wel een belangrijk verschil; de hele omgeving is ingericht om te leren. We maken gebruik van vormen van kennisverwerving die verschillende leerstijlen mogelijk maken. Bijvoorbeeld door het inlassen van kennis intermezzo’s tijdens het werkproces. In het Security Field Lab worden bewust situaties gecreëerd waarin het werkproces kan worden stilgezet. Om gezamenlijk en systematisch een probleem op te lossen. Het gaat hierbij om kritisch reflecteren op praktijksituaties en het expliciet maken van kennis die ontwikkeld werd tijdens het werken. Op het SFL doen we dat bij voorkeur door middel van de beproefde 9-stappen evaluatie methodiek.

Klik hier voor een praktijk-casus

Hybride Samenwerking

Op het SFL hebben we de mogelijkheden en de bestaande contacten met diverse partijen om het hybride leren in praktijk te brengen.
Het Techniek Innovatiehuis van ROC Mondriaan kan ons voorzien van technische input en kennissessies. Het ROC op de campus Tinwerf kan voorzien in de benodigde lesfaciliteiten. De belangenvereniging ZKD, de parkmanager en programmaleider van het Security Field Lab staan garant voor uitdagende praktijksituaties en goede didactische begeleiding. En de gemeentelijke handhavingsorganisatie van het gebied en de wijk Loosduinen bieden een bron van kennis, ervaring en begeleiding vanuit de echte beroepscontext.

Win-win-win-win

Het Parkmanagement ZKD heeft als nadrukkelijke voorwaarde gesteld dat zij een duurzame samenwerking op kan bouwen met de School voor Veiligheid. Deze relatie is wat ons betreft vooral gebaseerd op het naadloos aansluiten bij de huidige visie en beleid en deze mede ondersteunen in de uitvoering van het onderwijs. Zo ontstaat er een waardevolle invulling van bijv. de Leer Taak Dagen. Voor het ZKD is de winst dat er ‘blauw’ op straat loopt dat veel en kundig rapporteert. Ten tijde van een incident in of nabij het bedrijventerrein ZKD, en zeker ook bij geplande evenementen, kunnen de HTV studenten assisteren.  De winst voor het stadsdeel Loosduinen en de School voor Veiligheid is dat er extra mensen op straat zijn die de handhavingsorganisatie kunnen aanvullen en op termijn mogelijk kunnen doorstromen naar een reguliere functie als handhaver binnen de gemeente Den Haag.