Wat is een hybride leeromgeving is en wat de voordelen zijn van hybride leren?
De hybride leeromgeving verovert al enkele jaren steeds meer terrein in het beroepsonderwijs. Het concept van de hybride leeromgeving is gebaseerd op de rijke wereld tussen werkplek-leren en leren in een schoolomgeving. Niet óf theorie óf praktijk, maar een doordachte mix. Niet óf de werkplek óf de school; maar juist een mengvorm van een leerzame werkplek en praktijkgerichte theorie. Zie hieronder het schema van een hybride leeromgeving.

De dimensies Acquireren-Participeren en Geconstrueerd-Realistisch

Acquireren (verwerven) gaat over weten en snappen; het verwerven van expliciete kennis. Aan de andere kant staat participatie (deelnemen). Leren gaat hier om deelnemen aan een ‘community of practice’; de toekomstige beroepsgroep.

De tweede dimensie overbrugt de twee uiterste contexten waarin kan worden geleerd; geconstrueerde of realistische omstandigheden. In geconstrueerde omgevingen gaat het om leren in trainingsruimtes, oefensituaties of simulaties en is het echte beroepsproces niet aanwezig. Het leren gaat hier stapsgewijs, onder begeleiding en sterk gecontroleerd. Aan andere kant bevindt de realistische context. Dit is het leren tijdens het echte beroepsproces. Leren terwijl er echt wordt gewerkt. Het combineren van de twee dimensies levert vier kwadranten op (zie afbeelding):

Hybride Leeromgeving– Realistische Participatie –
– Realistische Acquisitie
– Geconstrueerde Acquisitie –
– Geconstrueerde Participatie –

Realistische Participatie is het echte werkproces; hier wordt geleerd door te doen.

Bij Realistische Acquisitie staat het verwerven van praktijkkennis in de praktijkomgeving centraal.

In het kwadrant Geconstrueerde Acquisitie gaat het om het verwerven van kennis en vaardigheden zoals gewoonlijk in het huidige onderwijs. Door middel van allerlei werkvormen maar losstaand van de beroepscontext.

Het kwadrant Geconstrueerde Participatie richt zich op oefenen van situaties, gestructureerde opdrachten of simulaties. Er worden bijv. praktijkgerichte taken gebruikt om complexe werkprocessen stap voor stap uit te voeren, waarbij rustig de tijd kan worden genomen of langdurige processen juist kunnen worden gecomprimeerd.

Om de studenten optimaal te ondersteunen is het effectiever om de kwadranten met elkaar te vermengen, door elkaar heen te laten lopen. Studenten zullen dan de leeromgeving als een samenhangend netwerk van de verschillende kwadranten ervaren.