Op initiatief van het SFL gaat het Techniek Innovatiehuis in samenwerking met diverse (technische) scholen van ROC Mondriaan een product opleveren dat bestaat uit verlichtingmodules die zelfvoorzienend, autonoom en duurzaam kunnen werken voor wat betreft stroomvoorziening, schakeltijden en inschakeling en tevens informatie kunnen genereren over de omgeving.

Probleemstelling

In de straten op de hoek Zichtenburglaan en de Kerketuinenweg is geen algemene verlichting aangelegd. Het betreft hier particulier terrein van de ondernemers in het gebied. Enkele ondernemers hebben zelf gevelverlichting aangebracht. Deze beperkte verlichting brandt willekeurig en is niet afdoende om de omgeving goed te verlichten. In de algemene ruimten zoals de parkeerplaatsen is ook geen openbare verlichting. Uit diverse algemene veiligheidsonderzoeken blijkt dat slecht verlichte plekken onveiligheidsgevoelens en verloedering van de omgeving kunnen aanwakkeren.

Doelstelling

Verlichting is veelgebruikt middel in de integrale aanpak om sociale veiligheid te beïnvloeden in een bebouwde omgeving. Vanuit de internationaal geaccepteerde CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) benadering wordt verlichting vooral gezien als technisch middel om meer mogelijkheden te creëren voor ‘natural surveillance’; d.w.z. de zichtbaarheid vergroten en de sociale interactie bevorderen. Immers in een prettige omgeving verblijven meer mensen, waardoor sociale controle toeneemt.

Hoewel er diverse onderzoeken zijn die de positieve invloed van licht op objectieve criminaliteit weerleggen, zijn er meerdere positieve voorbeelden. Openbare verlichting heeft i.i.g. belangrijke implicaties voor de sociale veiligheid, vooral binnen de bebouwde kom stelt het Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur (CROW, 2004a). Ook bleek uit Nederlands onderzoek dat er minder criminele activiteiten werden gerapporteerd in omgevingen met een hoger verlichtingsniveau dan in omgeving waar het verlichtingsniveau lager was (Schreuder, 1992). En ook uit diverse buitenlandse onderzoeken is gebleken dat niet alleen criminaliteit maar ook de angst ervoor gunstig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van straatverlichting (Eck, 2002).

Doelstelling van dit project is dan ook door middel van slimme verlichting tegengaan en voorkomen van (verder) verval, zwerfvuil, onveiligheidsgevoelens en criminele activiteiten op slecht verlichte plaatsen. Goede openbare verlichting vermindert vandalisme, inbraken en diefstallen (bijvoorbeeld van (brom-) fietsen en van en uit auto’s) (Het CCV, 2013).

De vraag

Uitgangspunt is het toepassen van continu gedimde verlichting (40%), tenzij specifieke omstandigheden (slecht weer, beweging-detectie, geluidsniveau, calamiteiten) vragen om een hoger lichtniveau. Om dit mogelijk te maken is de introductie van slimme LED-verlichting noodzakelijk. Met ‘smart lighting’ wordt het mogelijk duurzamer, innovatiever, flexibeler en efficiënter te verlichten.

Er is via de ondernemersvereniging ZKD budget beschikbaar gesteld vanuit het KVO project.

Zie afbeelding, een voorbeeld.