Praktijk casus; Schoon & Heel

Een concreet voorbeeld is het concept “Schoon en Heel”. Hoe pakken we dat in het Security Field Lab aan zodat het naadloos aansluit bij Hybride Leren én een daadwerkelijke, echte beroepsopdracht vanuit het ZKD?

De opdracht

De studenten gaan op ronde in het bedrijventerrein ZKD en de wijk Loosduinen. Per subgroep beoordelen zij een eigen deel van het gebied. Daarbij letten zij naar eigen inzicht op de aspecten “Schoon en Heel”. Zij noteren plaats, tijd en aard van de constatering. Bij voorkeur met beeldmateriaal.

Na de ronde komen de subgroepen terug in het OnderwijsLeerCentrum van het ROC op de Tinwerf en maken een kort verslag. De subgroepen presenteren hun bevindingen waarop de overigen kunnen reageren. Er zal nu een verandering ontstaan in de perceptie wat als “schoon” en wat als “heel” beschouwd kan worden.

Aansluitend gaan de subgroepen nogmaals het gebied schouwen en aansluitend de verschillen tussen de vorige en de nieuwe bevindingen presenteren. Over het algemeen is de lijst met constateringen nu langer, specifieker en nauwkeuriger.

Het resultaat is een genuanceerder beeld van het concept ‘Schoon & Heel’ en tegelijkertijd een nauwkeurige rapportage voor de opdrachtgever ZKD. Dit alles draagt ook bij aan de overkoepelende onderzoeksvraag van het SFL; het informatiegestuurd beheren van het bedrijventerrein.