Het Prio1 concept bestaat uit drie modules:

  • Prio1 Meldsysteem
  • Prio1 Meldkamer
  • Prio1 Analyse en Actie

Prio1-Meldsysteem
Het Kenniscentrum Integrale Veiligheid heeft in samenwerking met diverse (technologie-)partners een beveiliging- en beheersysteem in ontwikkeling; Prio1©. Hierin kunnen allerlei incidenten worden gemeld, gerubriceerd, gearchiveerd en direct (automatisch) worden geanalyseerd. Het is o.a. gebaseerd op de techniek van groepsgesprekken zoals u die ook kent van WhatsApp. Alle meldingen en de gegeven feedback kunnen in een beveiligde omgeving op een website real time gevolgd worden.
Het unieke aan het Prio1 concept is dat iedereen op simpele wijze een incident zo volledig mogelijk kan melden en DIRECT een handelingsperspectief ontvangt. Hiermee wordt tegelijkertijd de weerbaarheid en betrokkenheid (eigenaarschap) vergroot door het geven van feedback en back-up.

Backbone -> Prio1 meldkamer
In een op het Fieldlab gevestigde Prio1 meldkamer kunnen live videobeelden worden uitgekeken die afkomstig zijn van de directe omgeving. Mbo studenten van een Veiligheidscollege of hbo studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) observeren de beelden, analyseren de data, gaan eventueel ter plaatse en verzamelen zo informatie vanuit het hele beheergebied.

Analyse én Actie
Binnen de Prio1 meldkamer willen we geavanceerde analysetechnieken en -technologieën ontwikkelen en testen om alle beschikbare (live) beelden en informatie te analyseren en te vertalen naar concrete vervolgacties. Met als doel de responstijd te verkorten en in geval van misdaden de heterdaadkracht vergroten. Indien noodzakelijk kunnen alle (live)beelden en alle verzamelde informatie direct worden doorgezet naar de gemeentelijke handhaving en/of de lokale meldkamer(s) van bijvoorbeeld politie en brandweer.
De Prio1 meldkamer fungeert dus als een filter zodat de ketenpartners alleen geverifieerde meldingen krijgen aangeboden evt. met videobeelden en dus niet vergeefs maar juist doelgericht en voorbereid uitrukken. Zij kunnen zich beter geïnformeerd richten op het maken van de juiste keuzes en het coördineren van in te zetten acties.