Ik wil

ONDERZOEKEN

Ik wil

INNOVEREN

Ik wil

IMPLEMENTEREN

Wat is kern van het probleem?

SAMEN ONDERZOEKEN

(on)Veiligheid is een gevoel én het is er ‘echt’. Methodisch onderzoek is nodig om het onderscheid te ontdekken. Samen met u achterhalen we (1) alle informatie om te zien wat het probleem achter het probleem is. Deze informatie wordt vervolgens (2) geanalyseerd welke factoren er spelen. We besluiten daarna met elkaar welke factoren we  het meest effectief kunnen (3) aanpakken en welke innovatieve oplossingen er mogelijk zijn.
Leg ons uw praktijksituatie voor ⮕ Neem contact met ons op

Omdenken van veiligheid

SAMEN INNOVEREN

Het vertalen van de beschikbare informatie naar betrouwbare kennis is daarbij van essentieel belang. Naast de kennis die aanwezig is bij de vele professionals en studenten die dagelijks actief zijn in ons ‘living lab’, is er ook heel veel kennis op het gebied van veiligheid in ons netwerk aanwezig. De interactie tussen deze twee groepen leiden tot nieuwe inzichten en zeer creatieve vormen van veiligheidsinnovatie die we duurzaam kunnen inzetten.
Leg ons uw praktijksituatie voor ⮕ Neem contact met ons op

Duurzaam toepassen

SAMEN IMPLEMENTEREN

Creatieve oplossingen alleen maken de situatie niet veiliger. Veiligheid dient integraal aangepakt te worden. Dus naast het uitvoeren van interventies, stellen we samen met u veiligheidsbeleid, protocollen of procedures op. We kunnen met onze jarenlange ervaring doordachte voorlichtingscampagnes ontwikkelen en uitrollen en de (gebieds-)gebruikers trainen in de benodigde vaardigheden. Uiteraard monitoren we de voortgang en het effect van de ingezette maatregelen en koppelen we dit periodiek aan u terug.
Leg ons uw praktijksituatie voor ⮕ Neem contact met ons op