De mens centraal

De mens staat centraal in het Security Field Lab. Behalve dat we mensen willen leren hoe om te gaan met security innovaties, willen we onderzoeken waarmee we menselijk gedrag kunnen beïnvloeden zodat de veiligheid toeneemt.

Bijvoorbeeld overlast aanpakken met technische innovaties en zintuigbeïnvloeding; In een woongebied of op een bedrijventerrein ervaren bezoekers en ondernemers vaak overlast van onder andere onrechtmatig gebruik van de openbare ruimte, het dumpen van afval, zwerfvuil en te hard rijden. We gebruiken technische innovaties die de ervaren overlast en andere veiligheidsproblemen goed in kaart te brengen maar ook in slimme interventies zoals bijv. zintuigbeïnvloeding waarmee we de overlast kunnen voorkomen of oplossen.

Alle(!) camerabeelden koppelen aan informatie uit sensoren

Wat als er één systeem is waar binnen men de verschillende cameratypen van alle gebruikers in een gebied kan delen? En wat als we nóg een stap verder kunnen gaan; het combineren van de (live) videobeelden met informatie uit andere sensornetwerken, zoals weer, verkeersactiviteit, parkeerplaatsbezetting, temperatuur, geluid en geur? Terwijl ook de informatie uit sociale media wordt gemonitord? En er ook nog fysiek toezicht wordt gehouden? Dit levert zeer bruikbare ‘big data’ op. Hiermee kunnen zeer gerichte en dus effectieve maatwerk interventies worden ontwikkeld. Integrale veiligheid ten top!

Veiligheidsbeleving en Gedragsbeïnvloeding

Door waarnemingen of videobeelden te koppelen aan diverse sensoren (informatiebronnen, meetapparatuur) en sociale media komt een waardevolle informatiestroom op gang. Dit biedt ruime kansen voor gedegen onderzoek en analyse van aanwezige informatie. Op basis van de bevindingen kunnen we proactief interventies ontwikkelen om het veiligheidsgedrag en veiligheidsgevoel positief te beïnvloeden. Bijvoorbeeld gedragsverandering door middel van bewuste en onbewuste zintuigbeïnvloeding op het gebied van licht, geluid, geur, kleur, etc.

Securitychanger.com; op termijn onze portal voor al onze opleidingen en trainingen.