Security Field Lab

Het doel van een Security Field Lab is het ontwikkelen van informatie-gestuurd toezicht en beheer: met de nieuwste technologieën en bewezen psychologische theorieën, de leefbaarheid en veiligheid in een specifieke omgeving integraal bevorderen! Het Kenniscentrum Integrale Veiligheid (KCIV) heeft, naar aanleiding van diverse veiligheidsvraagstukken op het bedrijventerrein ZKD in Den Haag, begin 2018 een “Security Field Lab” ingericht om de leefbaarheid en veiligheid integraal te bevorderen. In dit zgn. ‘living lab’ kunnen vanuit de praktijksituatie nieuwe toepassingen worden ontwikkeld en getest én ontstaan er nieuwe businesskansen voor bedrijven die in dit project deelnemen. Samen zoeken, ontwikkelen en testen we nieuwe producten, inzichten en interventies gebaseerd op één of meer van de onderstaande bouwstenen. Doe mee! Samen wordt het veiliger!

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op!
Sociale Veiligheid

Welke (gedrags- en fysieke) interventies kunnen we ontwikkelen om het veiligheidsgedrag en veiligheidsgevoel positief te beïnvloeden?

Mechatronica

Hoe combineren we Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Meet- en regeltechniek in een project dat bijdraagt aan een veilige(re) leefomgeving?

Cyber veiligheid

Hoe creëren we een aantrekkelijke, praktische leeromgeving waar mbo-cybersecurity talenten ingezet kunnen worden en waar zij kennis en ervaring op kunnen doen?

Video en Sensing

Welke sensoren zoals bijv. video, geluidsniveau's, weersinformatie en demografische gegevens kunnen we koppelen om te komen tot nuttige datamining en gerichte en duurzame interventies?

Fysieke Veiligheid

Welke innovatieve normen, producten en/of maatregelen die zorgdragen voor bouwkundige en technische beveiliging kunnen we ontwikkelen?

De mens centraal

De mens staat centraal in het Security Field Lab. We willen mensen leren hoe om te gaan met security innovaties, maar ook willen we onderzoeken hoe we veiligheidsgedrag kunnen beïnvloeden.